Školenie strojníkov
1/494 s, F1.7, ISO 50
1/494 s, F1.7, ISO 50
1/265 s, F1.9, ISO 40
1/265 s, F1.9, ISO 40
1/255 s, F1.9, ISO 40
1/255 s, F1.9, ISO 40
1/308 s, F1.9, ISO 40
1/308 s, F1.9, ISO 40
1/321 s, F1.9, ISO 40
1/321 s, F1.9, ISO 40
1/272 s, F1.9, ISO 40
1/272 s, F1.9, ISO 40
1/150 s, F1.9, ISO 40
1/150 s, F1.9, ISO 40
1/221 s, F1.9, ISO 40
1/221 s, F1.9, ISO 40
1/291 s, F1.9, ISO 40
1/291 s, F1.9, ISO 40
1/373 s, F1.9, ISO 40
1/373 s, F1.9, ISO 40
1/1043 s, F1.9, ISO 40
1/1043 s, F1.9, ISO 40
1/330 s, F1.9, ISO 40
1/330 s, F1.9, ISO 40
1/272 s, F1.9, ISO 40
1/272 s, F1.9, ISO 40
1/435 s, F1.9, ISO 40
1/435 s, F1.9, ISO 40
1/536 s, F1.9, ISO 40
1/536 s, F1.9, ISO 40
1/335 s, F1.9, ISO 40
1/335 s, F1.9, ISO 40
1/356 s, F1.9, ISO 40
1/356 s, F1.9, ISO 40
1/517 s, F1.9, ISO 40
1/517 s, F1.9, ISO 40

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička